Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Η ΠΑΝΑΚ για Καλλικρατη

http://alliprotasi.wordpress.com/2010/04/10/kallikattis/

Απόφαση της 6ης Πανελλαδική Συνέλευσης 13/3/10 των ανεξάρτητων αυτοδιοικητικών κινήσεων
Η “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ” (ΠΑΝΑΚ) στην 6η Πανελλαδική της Συνέλευση (Γλυφάδα), με βάση το εισηγητικό κείμενο και τη συζήτηση που ακολούθησε με τις τοποθετήσεις των μελών της, αποφάσισε τα παρακάτω:
Στη σημερινή εποχή των ανοιχτών συνόρων και της τεχνολογικής επανάστασης η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται άμεσα μια ριζική μεταρρύθμιση, που να διαμορφώνει βιώσιμες και αποκεντρωμένες δομές, να καταργεί τον συγκεντρωτισμό της εξουσίας και το πελατειακό σύστημα και να δημιουργεί έναν αποτελεσματικό Δήμο με οικονομική αυτάρκεια, δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης, καλά οργανωμένες Υπηρεσίες και κυρίως να προάγει τη δημοκρατία και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη.
Η “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ” (ΠΑΝΑΚ) τάσσεται υπέρ της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης, του ισχυρού δήμου και της αιρετής περιφέρειας σε συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση του σημερινού συγκεντρωτικού κράτους. Εν τούτοις, το συγκεκριμένο σχέδιο «Καλλικράτης» -με τα μέχρι σήμερα δεδομένα- δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτά τα αιτήματα και στις προσδοκίες των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε και διεκδικούμε:

1.Εφαρμογή της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές αλλά και στη συγκρότηση των οργάνων (δημοτικών/περιφερειακών συμβουλίων, δημαρχιακής/ εκτελεστικής επιτροπής) με επαναφορά του 50%.
2.Διεύρυνση της δημοκρατικής λειτουργίας, ενθάρρυνση της συμμετοχικότητας, διασφάλιση της έκφρασης των μειοψηφικών απόψεων/μικρών παρατάξεων με την πρόβλεψη δυνατότητας να εκπροσωπούνται σε επίπεδο δήμου/περιφέρειας/τοπικού συμβουλίου.
3.Σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ (με πρόβλεψη για συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, π.χ. διαφορές ορεινών δήμων από νησιωτικούς, χρήση λιμένων κ.ά.). Αναθεώρηση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.
4.Σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων της περιφέρειας με συγκρότηση Νέου Κώδικα Περιφερειών.
5. Επιδίωξη διαβούλευσης και συναίνεσης πριν τις συνενώσεις και όχι υποχρεωτική επιβολή τους.
6.Ουδεμία οργανική σχέση ΟΤΑ-Περιφέρειας με τις «γενικές διοικήσεις».
7.Αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση. Αντιστροφή της σχέσης ΟΤΑ-Περιφέρειας με την Κεντρική Κυβέρνηση: Ό,τι δεν διαχειρίζονται οι ΟΤΑ-Περιφέρειες, το διαχειρίζεται η κεντρική κυβέρνηση.
8.Πλήρη εφαρμογή του αρθ. 102 του Συντάγματος περί Αυτοδιοίκησης. Καμία παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης σε ΟΤΑ-Περιφέρειες.
9.Δημιουργία ανά περιφέρεια εποπτικού οργάνου, προεδρευόμενου από έμπειρο δικαστή με πολυετή θητεία για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης.
10.Προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των δαπανών που υπερβαίνουν ένα εύλογο όριο με ρητή απαγόρευση κατάτμησης ποσών ή κόστους έργων.
11.Αποδυνάμωση του δημαρχοκεντρικού μοντέλου με αφαίρεση αρμοδιοτήτων του δημάρχου και μεταφορά τους στη Δημαρχιακή Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατάργηση των μονοπρόσωπων οργάνων και των περιορισμών της συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες. Να τεθεί ανώτατο όριο στις θητείες των αυτοδιοικητικών αξιωμάτων.
12. Εκλογή Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου με ξεχωριστές κάλπες. Ο Δήμαρχος να εκλέγεται με το 50% +1 την πρώτη ή, αν δεν πιάσει κανείς το όριο, τη δεύτερη Κυριακή σε επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέγεται με απλή αναλογική και ο Πρόεδρός του για θητεία δύο ετών με απλή πλειοψηφία με την ταυτόχρονη ενδυνάμωση του κύρους του.
13. Διατυπώθηκε και η πρόταση ο περιφερειάρχης να εκλέγεται έμμεσα από το περιφερειακό συμβούλιο.

1.Αναλογική εκπροσώπηση των παρατάξεων στην ΤΕΔΚ και στην ΚΕΔΚΕ, όπως ισχύουν για όλα τα άλλα συνδικαλιστικά όργανα της χώρας.
2.Κατάργηση των ΣΔΙΤ στην Αυτοδιοίκηση.
3.Κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας: Αύξηση πόρων στην αυτοδιοίκηση και σύνδεσή τους με τον ΦΠΑ (ποσοστό) με στόχο να φτάσουν τον ΜΟ της ΕΕ, που σήμερα είναι το 11% του ΑΕΠ. Απόδοση οφειλομένων και επανεξέταση της επαναφοράς των τελών παρεπιδημούντων στο 2%.
4.Απόλυτη αξιοκρατία και διαφάνεια στις διαδικασίες διορισμού προσωπικού ΟΤΑ-Περιφέρειας (ΑΣΕΠ).
5.Καθιέρωση ή/και ενίσχυση θεσμών άμεσης δημοκρατίας στους ΟΤΑ (τοπικά συμβούλια, συνοικιακά συμβούλια, επιτροπές περιβάλλοντος και πολεοδομικές επιτροπές, συμμετοχικός προϋπολογισμός).
6.Ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στα τοπικά θέματα. Αναβάθμιση του συμβουλίων νέων. Θεσμική πρόβλεψη για κατάθεση των απόψεων του στο δημοτικό συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου (τουλάχιστον του προέδρου) σε θέματα που αφορούν τη νεολαία. Ταυτόχρονη διεξαγωγή των εκλογών με αυτήν της ανάδειξης των τοπικών αρχών.
7.Θεσμοθέτηση μεταφοράς προσωπικού από ΟΤΑ σε άλλους κρατικούς φορείς ή και αντίστροφα (αποσυμπίεση διοικητικών υπαλλήλων, πρόσληψη τεχνικών, επιστημόνων, τεχνιτών, εργατών).
8.Αυστηρότερες διατάξεις και έλεγχος των μεταδημοτεύσεων.
9.Ανασυγκρότηση επιτροπής αρθ. 152 του ΚΔΚ για ταχύτερες αποφάσεις σε 30 ημέρες από υποβολής αιτήματος (εν είδει ασφαλιστικών μέτρων).
10.Το πανελλαδικό δίκτυο της “Πρωτοβουλίας Ανεξάρτητων Αυτοδιοικητικών Κινήσεων” ενθαρρύνει τα μέλη και τους φίλους του να αναζητήσουν τοπικά συγκλίσεις με αυτοδιοικητικά σχήματα, κινήσεις, πρωτοβουλίες ή πρόσωπα που διαθέτουν παρόμοια φυσιογνωμικά και προγραμματικά χαρακτηριστικά με αυτά του δικτύου μας προκειμένου να διαμορφωθούν ευρύτερες συνεργασίες ενόψει των προβλέψεων του “Καλλικράτη” είτε σε επίπεδο Δήμων είτε και στις υπό διαμόρφωση Περιφέρειες.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘEΣΣAΛONIKH, ΠPΩTOBOYΛIA, MΠOYTAPHΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Γλυφάδα , ANOIXTOI OPIZONTEΣ, Λυγνού AΘΗΝΑ
NAYΠΛIO, H AΛΛH ΠPOTAΣH, ΓΚΙΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Iωάννινα, ΣYNEPΓAΣIA ΓIA THN AΛΛAΓH, Φίλιος ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Xίος, NEA ANTIΛHΨH, Xαλλιορής IΩΑΝΝΗΣ
ΠATPA, TΩPA ΓIA THN ΠATPA, Δημαράς ΓΙΑΝΝΗΣ
KEPATEA, ΠPΩTA H KEPATEA, Iατρού ΣΤΑΥΡΟΣ
Nέα Mάκρη, ΔYNAMH ΠOΛITΩN, Δεληβοριάς ΦΩΤΗΣ
Kόρινθος, KINHΣH ΠOΛITΩN, Kασίμης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,Ανεξαρτητη Κινηση Κισσαμου, Κουνελάκης Στέλιος
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΖΑΡΡΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΒΑΒΥΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΒΑΡΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΚυπριώτηΣ ΔημήτρηΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ, ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΠΟΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Κ/ΝΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ, ΤζανήΣ ΛουκάΣ

Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Ο Δημαρχος Ερμιονης για τον Καλλικρατη

http://eikonoskopionews.blogspot.com/2010/03/blog-post_30.html

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ 26/3/2010


ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Αρ. Πρ. 1366


Tαχ. Δ/νση Ερμιόνη


Ταχ. Κώδικ: 21051


Τηλ.2754360200

Fax:27540-31997

ΠΡΟΣ:

Υπουργό Εσωτερικών

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κύριο Γιάννη ΡαγκούσηΣχετικά με την διαβούλευση για την Διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης»Υπουργέ μας και συνάδελφε Δήμαρχε,

Ήμουν αντίθετος με τον Καποδίστρια 2, όπως τον είχε μελετήσει και προτείνει ο τέως Υπουργός κ. Προκόπης Παυλόπουλος, δηλαδή τη δημιουργία πέντε (5) Δήμων στον Νομό Αργολίδας.

Θα είμαι αντίθετος και με τον Καλλικράτη, εάν εφαρμοστεί η ίδια πρόταση του κ. Προκόπη Παυλόπουλου.

Ο Πρωθυπουργός μας κύριος Γεώργιος Παπανδρέου αλλά και εσείς Υπουργέ, προτείνετε ότι...
... πρέπει να δημιουργηθούν Δήμοι εύρωστοι πληθυσμιακά , δηλαδή άνω των είκοσι, είκοσι πέντε χιλιάδων (20.000- 25.000) κατοίκων, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών και στην οικονομική κρίση που μαστίζει όλο τον κόσμο και την Ελλάδα σήμερα.

Σας αναφέρω τους πληθυσμούς των Δήμων με την απογραφή 2001 (ΦΕΚ 715Β 12-6-2002).

Ο Δήμος Κρανιδίου έχει πληθυσμό 10.347 κατοίκους.

Ο Δήμος Ερμιόνης έχει πληθυσμό 4.554 κατοίκους.

Κάτω από 15.000 κατοίκους και οι δύο μαζί.

Δεν συγκεντρώνουν τον πληθυσμό που εξαγγέλλει ο Πρωθυπουργός μας για τη νέα Διοικητική μεταρρύθμιση.

Υπουργέ μου, γιατί να συνενωθεί ο Ιστορικός Δήμος Ερμιόνης με το Δήμο Κρανιδίου;

Ποια θα είναι τα οφέλη με αυτή την πολύ μικρή πληθυσμιακή διαφορά;

Γιατί να μην μείνει όπως έχει;

Σας αναφέρω τους Δήμους που γειτνιάζουν με τους Δήμους Κρανιδίου και Ερμιόνης και μπορούν να συνενωθούν.

Νομός Αργολίδας:

Δήμος Επιδαύρου πληθυσμός 4.471 κάτοικοι

Δήμος Ασκληπιείου πληθυσμός 4.804 κάτοικοι

Νομός Πειραιά:

Δήμος Τροιζήνος πληθυσμός 6.507 κάτοικοι

Δήμος Μεθάνων πληθυσμός 2.057 κάτοικοι

Κύριε Υπουργέ,

Με την πολύχρονη θητεία στην τοπική Αυτοδιοίκηση 8 χρόνια Κοινοτικός Σύμβουλος και 16 συνεχή χρόνια Δήμαρχος, έχω αποκτήσει κάποια εμπειρία και θεωρώ υποχρέωση να καταθέσω την πρόταση μου για προβληματισμό και διαβούλευση.

Είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μου ζητήσετε.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Δημαρχοι Κρανιδου-Ερμιονης αντιθετοι στον Καλλικρατη

http://www.inargolida.gr/index.php/2009-03-05-10-31-37/topika/47-2008-12-16-12-07-43/4053-2010-01-15-17-08-19

Διχασμένη Η ΤΕΔΚ Για Τον Καλλικράτη
Την Παρασκευή το μεσημέρι συνεδρίασε η ΤΕΔΚ Αργολίδας με θέμα το πρόγραμμα < ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ > και τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι απόψεις ήταν μάλλον διχασμένες αφού κάποιοι ήταν υπέρ όπως ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ και δήμαρχος Ασκληπιείου κ. Χρήστος Τσακαλιάρης που τόνισε ότι το πρόγραμμα γίνεται πάνω στις θέσεις που έχει εκφράσει η τοπική αυτοδιοίκηση ο Δήμαρχος Ασίνης κ Μπούκουρης που το χαρακτήρισε θετικό βήμα και είναι σύμφωνος με την συνένωση του Δήμου με τον Δήμο Ναυπλίου, ο Δήμαρχος Άργους κ. Βασίλης Μπούρης που τόνισε ότι είναι αναγκαίες οι αλλαγές, ενώ ανάλογες ήταν και οι θέσεις με μικρές διαφοροποιήσεις των δημάρχων Λέρνας κ. Χασάπη και Μυκηναΐων κ. Μαυρόγιαννη.
Υπήρχαν όμως και οι άλλες απόψεις,
ο Δήμαρχος Κρανιδίου κ. Δημήτρης Σφυρής είπε ότι βαδίζουμε σε αλλαγές χωρίς να γνωρίζουμε τι γίνεται με τους οικονομικούς πόρους, το χωροταξικό και δεν υπάρχει ο ανάλογος χρόνος,
ο Δήμαρχος Ερμιόνης κ. Λεμπέσης ήταν αντίθετος και τόνισε ότι η Ερμιόνη για τουριστικούς και ιστορικούς λόγους πρέπει να παραμείνει Δήμος,
ενώ ο Δήμαρχος Κουτσοποδίου κ. Μπιτζής χαρακτήρισε τον Καλλικράτη νεκροθάφτη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στην συνεδρίαση ακούστηκαν και οι απόψεις των μικρών όπως της κοινότητας Αλέας όπου εκεί αλλά χωριά συμφέρει να πάνε σε Δήμους της Αργολίδας και άλλα στον Δήμο Νέμεας.

Να τονίσουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα ακολουθεί το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.